проект

25 Септември 2020 г.
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 ПЕРИ ВОЛАС ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-15661-C01 от 23.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Краен срок за изпълнение на проекта 23.12.2020 г.
Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 6 200,00 лв., от които 5 270,00 лв. европейско и 930.00 лв. национално съфинансиране.
 

Заявете езда

на телефони: 0888 151966 0885 930188 0885 520162
или на Форма за резервация тук: